İş İşten Geçtikten Sonra Kurumsallaşmak

tarafından
24
İş İşten Geçtikten Sonra Kurumsallaşmak

Kurumsallaşmak Hakkında

kurumsallaşmakKurumsallaşmak, bir kuruluşun bireye bağlı değil sisteme bağlı olarak faaliyetlerine devam etmek için gösterdiği çabadır. Kişisel inisiyatiflerden ziyade belli bir sistematiğe ve kurallara dayanmasıdır. Bu çaba ile birlikte kişiler değişse bile şirket nesilden nesle yaşayabilecek bir yapıya kavuşacaktır.

Bir düşünün: Daha kısa bir süre önce Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Böyle bir vefatın standart, kurumsallaşmamış, yalnızca Mustafa Koç’a göre şekillenmiş bir yönetim ile şirketi ne kadar zor duruma düşürebileceğini düşünebiliyor musunuz? Ama öyle olmadı, Ömer Koç, dimdik duran şirketi yine kuralların öngördüğü şekilde devraldı ve yönetime devam etti.

Ne gariptir ki kurumsallaşmak, ülkemizdeki birçok işletmenin aklına karları düştüğü ya da şirketin kurucusu yaşlandığı zaman geliyor. Bununla beraber son yıllarda, yönetimi devralan genç neslin de kurumsallaşma üzerine ilgisini görmezden gelmemek lazım tabi.

Kurumsallaşmak İçin Neden Bu Kadar Geç Kalınıyor?

Şirketler, bir süre onları kuran kişilerin sırtlarında yükselirler. Firmanın patronu hem satış müdürü hem satın alma müdürü, hem insan kaynakları vb. müdürüdür. Yani yönetimsel tüm vasıfları kendisinde toplamıştır. Şirketlerin özellikle start-up düzeyinde iken bu şekilde olması kadar normal bir şey yoktur. Sorun, bu yaklaşımda devam etmeye direnmesinden kaynaklanır. Kurumsallaşmaya direnmek istenmesindeki bazı sebepler şunlardır:

1 – Kurumsal Yönetime güvensizlik: Şimdi dürüst olalım ki hiç kimse  elinde büyümüş, belli bir boyuta gelmiş bir şirketi ilk anda başka bir yöneticinin inisiyatifine bırakmak istemez. Olayın duygusal yanına bakmak gerekirse patron haklıdır. İşi en iyi o bilir, pazar fırsatlarını koklamakta üstüne de olmayabilir. Peki ya sonra ne olacak? Ömrü vefa etmediğinde kendisinde yatan hiçbir bilgiyi kurumsal hafızaya aktaramadığında şirketinin geleceği aydınlık olabilir mi?

2 – Kişisel hırslar: En iyisini ben bilirim ve onlar işi beceremezler yaklaşımı bir yana dursun; bazı patronlar elindeki yönetimi paylaşmak da istemeyebilirler. Çünkü her şeye hükmetmek, her şeyin karar vericisi olmak isterler. Hal böyle olunca da çok yoğun bir şekilde çalışırlar, belki de çalışanlar patronun imzasını beklettiğinden ötürü işler aksar fakat bunları görmezler.

3 – Maddi Yetersizlik: Kurumsallaşma süreci ile muhatap olduğunuzda birtakım maliyetler ortaya çıkacaktır fakat bunların bir kısmı devamlı bir kısmı ise proje bazlı maliyetler olacaktır. Şirketin yönetiminin kurumsallaşması için yönetim danışmanlığı, sistematik bir yönetim için CRM, ERP vb. programlar, profesyonel bir kadronun maliyeti derken şirket büyük maliyetler altında ezilebilmektedir.

Geç Kalınmış Bir Kurumsallaşmanın Sonuçları

Tüm bu sebepler bir kenara dursun, girişimci patronumuz piyasa şartlarının artık eskisi gibi olmadığını, karın düştüğünü, rakiplerinin ise kurumsallaşarak sağlam bir yönetim altyapısına sahip olduğunu fark ettiğinde çok geç olmaktadır. Böyle bir anda başlanılan kurumsallaşma çalışmalarının büyük bir kısmı hüsran ile sonuçlandığı gibi, arkasında büyük bir maddi külfet ve hayal kırıklığı bırakmaktadır. Daha sonrasında ise patronlar, yöneticiler kendilerini “biz denedik ama bu sistem bize uygun değilmiş” söylemine alıştırırlar ve firma iflas edinceye kadar bu böyle devam eder.

Sonuç Olarak

Bundan dolayı şirketlerin, kurumsallaşma çalışmalarına, henüz kar ediyorken, sahibinin sağlığı yerinde ve emanet edeceği nesil eğitim hayatına devam ediyorken başlamasında fayda vardır.