ISO 9001 Sistem Kurma Konusunda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

tarafından
24
ISO 9001 Sistem Kurma Konusunda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

ISO 9001 Sistem Kurma ve Önemi

iso 9001 sistem kurmaISO 9001 sistem kurma, genellikle kurumsallaşma kararı almış firmalarda gündeme gelmektedir. Çünkü kurumsal bir altyapıya kavuşmak isteyen firmalar, kendilerine sürdürülebilir bir yönetim sistemi kazandırmak zorundadırlar. Sürdürülebilir bir yönetim sistemi ile bireye değil sisteme bağlı olarak ilerleyen faaliyetler, aile işletmelerinde kurumsallaşma sorununu ortadan kaldırmakta ve kuruluşun kendisini sürekli iyileşmesine zemin hazırlamaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşmalı ve şu konulara dikkat edilmelidir:

1. Yönetimin Desteği

Kuruluşlarda yönetim desteği tam anlamıyla alınmamış bir ISO 9001 sistem kurma çalışması sadece belge üzerinde kalmaya mahkumdur. Yöneticiler, çalışanlarını ISO 9001 sistemi kurulumuna başlarken gayet güzel motive ediyor ve destekliyorlar. Fakat bu destek çoğu zaman havada kalabiliyor. Çalışan ve danışman, aksayan süreçleri iyileştirme çabasına girdikçe, genellikle orta düzey yöneticilerde pasif direnişlerle karşılaşmaktadır. Üst yönetim ise işin aksamaması korkusu ile orta düzey yöneticilerin yaklaşımlarını desteklemesi sistem kurulumunu sekteye uğratmaktadır. Yönetim orta düzey yöneticiler ile sistem çalışmalarını yürüten ekip arasında bir ağ örmeli ve işbirliğini kalıcı şekilde geliştirmelidir. Ayrıca yönetim sistem kurulumu konusunda hızlı davranışa sevketmemeli ve hızlı sonuçlardan ziyade doğru sonuçlar üzerine odaklanmalıdır.

2. ISO 9001 Danışmanı Kriterleri

ISO 9001 sistem kurulumu, firmaya özgü şekilde yapılması gerekmektedir. Herhangi bir kuruluşa uygulanan sistemin, sizin kuruluşunuza uygun olacağının garantisi yoktur. Dolayısı ile terzi hassasiyetinde yapılması, kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerekmektedir. Bugün, yüzlerce danışman bulabilir ve sisteminizi kurdurmak adına kendisine emanet edebilirsiniz. Fakat vizyonunuza uygun, yalnızca belge aldırmak için değil sürdürülebilir bir sistem kurmak için çalışacak bir danışmanı nasıl bulacaksınız? Bu seviyede bir danışman ararken şu kriterlere dikkat etmenizi öneriyorum:

  • Danışmanın mesleki tecrübesi,
  • Şu ana kadar sahip olduğu referansları,
  • Proje için taahhüt ettiği süre,
  • Faaliyet planı, danışmanlığa yaklaşım yöntemi,
  • Talep ettiği ücret.

3. Çalışanınızın Niteliği

Başta sistem kurulumunu gerçekleştirecek çalışanınız olmak üzere, diğer çalışanlarınızın niteliği çok önemlidir. Burada nitelik teknik bilgiden ziyade olaylara yaklaşım tarzını ifade etmektedir. Sistem kuracak çalışanınızdan motivasyonu sağlam ve kararlı bir yapıda olmasını beklemelisiniz. Sistem kurulumu uzun bir çalışmadır ve çalışanınız zaman zaman diğerleri ile fikir ayrılığına düşecek ve çoğu zaman onları ikna etmek için çaba göstermesi gerekecektir. Bu ise ancak motivasyonu yüksek ve kararlı bir çalışan ile sağlanabilmektedir.