Kurumsal Performans Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

tarafından
29
Kurumsal Performans Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Kurumsal Performans Yönetimi Hakkında

Kurumsal performans yönetimi, tüm organizasyonun performansını iyileştirmeyi hedefleyen, bunu gerçekleştirirken de performans göstergelerinden, metotlardan, çalışanlardan ve teknolojiden faydalanan bir sistemdir. Konu ile ilgili teknik bilgilere geçmeden önce eminim ki birçok kişinin duyduğu bir hikaye ile başlamak istiyorum. Hikaye kurumsal performans yönetimini anlamak adına önemli bir örnektir.

Bu hikaye 4 temmuz 1952 tarihinde Catalina Adası’ndan Kaliforniya kıyılarına, 21 mil yüzebilen ilk bayan yüzücü ünvanını almak isteyen 34 yaşındaki Florence Chadwick’e aittir. Kendisi Manş Denizi’ni her iki yönde de geçebilen ilk bayan yüzücüdür.

yüzücü fotoFlorence, okyanusun son derece soğuk ve köpekbalıkları ile doluolmasına rağmen, 4 Temmuz günü okyanusa girdi ve 15 saat kadar yüzdü. Hava son derece sisli ve tekneler zorla seçilebilmesine rağmen yüzücü karaya çok yaklaşmıştır. Tam bu anda Florence, kendisinin sudan çıkartılmasını talep eder. Annesi ve antrenörünün karaya çok az kaldığını söylemesine rağmen, ikna olmaz ve sudan çıkar.

21 millik rekora 0,5 mil kalmasına rağmen sudan çıkmasına anlam veremeyenlere ise şu cevabı verir:

Karayı görebilseydim, başarabilirdim!

Florence Chadwick`in vazgeçmesinin karayı(hedefi) görememekti. Ne suyun soğukluğu ve yırtıcı köpekbalıkları onu bu kararından vazgeçirememişti fakat hedefsizlik onu vazgeçirmişti.

Ünlü bir özdeyişte anlatıldığı gibi:” Varacağın yeri bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur”.

Hikayeden de anlayacağınız üzere hedefler koymak ve hedefler doğrultusunda ilerlemek bizi A noktasından B noktasına götüren en büyük etmen. Bu hikayede olan bireysel hedefler gibi kurumların da kendilerine belirledikleri birtakım hedefler bulunmaktadır. Kurumlar hedefi görebilmenin yanında bu hedefleri yönetebiliyor da olmaları gerekir. İşte kurumsal performans yönetimi yaklaşımı tam da bu noktada devreye girer.

Kurumsal Performans Yönetimi Nedir?

kurumsal performans yönetimiKurumsal performans yönetimi nedir? Faydaları nelerdir? Kurumsal performans yönetimi, tüm organizasyonun performansını iyileştirmeyi hedefleyen, bunu gerçekleştirirken de performans göstergelerinden, metotlardan, çalışanlardan ve teknolojiden faydalanan bir sistemdir. KPY ile süreç bazlı belirlenen kurumsal hedeflerin organizasyonun en altında bulunan çalışana kadar yansıması sağlanır. Biliyorsunuz ki birçok şirket kurumsal hedefler belirlemekte fakat bunu çalışanlara yansıtamamaktadır. Hal böyle olunca da hedefler havada kalmakta genellikle kontrol altında olmayan, şansa dayalı bir iyileşme görülmektedir.

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Uygulanır?

Kurumsal performans yönetiminin kurgulanması adına en çok bilinen yöntem balanced scorecard adı verilen bir metottur. Bu yönteme göre Stratejik planlama sonrasında kurumsal hedefler belirlendir. KPI denilen  kritik performans göstergeleri (süreç bazlı hedefler) oluşturulur. Bu hedefler departmanlar bazında dağıtılır. Daha sonra departman hedeflerinden yola çıkılarak bireysel hedefler paylaşılır. Dolayısı ile şirketin en tepesinden alınan kararların yansıması, organizasyonun en altında bulunan çalışana kadar ulaşması sağlanır.

Halı üretiminin yapıldığı bir işletmeyi düşünelim. Aşağıdaki örnekte sadece “üretimin verimli hale getirilmesi” stratejik hedefinin üretim ve bakım alanlarına yansımasının örneği verilmiş olup, değerler tamamen kurgudur. Aynı yaklaşımı tüm kuruluş içerisinde tüm stratejik hedeflere de uygulayabilirsiniz.

kurumsal performans yönetimi nasıl uygulanır

Kurumsal yönetim için olmazsa olmaz bir uygulama olan kurumsal performans yönetimi ile ilgili yazımın dışında Kurumsallaşma kategorisinde bulunan İş İşten Geçtikten Sonra Kurumsallaşmak adlı yazımı da okuyabilirsiniz.