Kurumsal Yönetim

Kurumsallaşma kategorisinde, kurumsallaşma süreci ve kurumsallaşmak ile ilgili tecrübelerimi aktarıyor olacağım. Kurumsal yönetim oluşturmak adına atacağınız adımlarda yol gösterici olması ümidiyle.

Kurumsallaşmak Hakkında Kurumsallaşmak, bir kuruluşun bireye bağlı değil sisteme bağlı olarak faaliyetlerine devam etmek için gösterdiği çabadır. Kişisel inisiyatiflerden ziyade belli bir sistematiğe ve kurallara dayanmasıdır. Bu çaba ile birlikte kişiler değişse bile şirket nesilden nesle yaşayabilecek bir yapıya kavuşacaktır.