OHSAS 18001 Dokümanları Nelerdir? Şartları Nasıl Sağlanır?

tarafından
24
OHSAS 18001 Dokümanları Nelerdir?  Şartları Nasıl Sağlanır?

OHSAS 18001 Dokümanları ve kuruluşun yapması gerekenler

ohsas 18001 dokümanlarıOHSAS 18001 dokümanları tablosu ile, OHSAS 18001’i firmasında uygulamak isteyen kuruluşlar standart maddelerini hangi dokümanları hazırlayarak karşılayacaklarını görebileceklerdir. Sorunuz olması durumunda yorum yaparak sorabilirsiniz.

Madde Kuruluşun Yapması Gerekenler
4.1. Genel Şartlar İSGYS’nin kapsamını dokümante etmek
4.2. İSG Politikası iSGYS’nin kapsamını dokümante etmek
4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi prosesini dokümante etmek
4.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar İlgili yasa ve düzenlemelerin ve diğer uygulanabilir şartları belirlemek ve bunlara erişimi sağlamak
4.3.3. Hedefler ve Programlar Amaçlar ve hedefleri dokümante etmek
4.4.1. Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki İş Sağlığı ve güvenliği için görev ve sorumlulukları dokümante etmek
4.4.2. Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik Eğitim Kayıtları
4.4.3.1. İletişim Dış iletişim kayıtları
4.4.4. Dokümantasyon OHSAS’ın  ana unsurları ve bunların etkileşimlerini ilgili dokümantasyona atıflarla birlikte dokümante etmek
4.4.6. İşletme Kontrolü Operasyonlardaki İSG risklerini yönetmek için dokümante edilmiş prosedürler.
4.4.7. Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Acil duurmların ve/veya tatbikatların kayıtları
4.5.1. Performans Ölçümü ve İzleme Veri analizi kayıtları. Kalibrasyon ve  bakım kayıtları
4.5.2. Uygunluğun Değerlendirmesi (4.5.2.1. ve 4.5.2.2.) Uygunluk değerlendirme kayıtları
4.5.3.1. Olayların Araştırılması Olay araştırmalarının kayıtları
4.5.3.2. Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıtları
4.5.5. İç Tetkik İç tetkik kayıtları
4.6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Yönetimin gözden geçirmesi kayıtları