Yönetim Sistemleri Neden Gereklidir?

tarafından
30
Yönetim Sistemleri Neden Gereklidir?

Yönetim Sistemleri ve Önemi

yönetim sistemleriYönetim Sistemleri, kuruluşlara dünya standartlarına uygun bir yönetim anlayışı kazandırmak adına oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemler ile birlikte kuruluşlar daha sürdürülebilir yönetim alt yapısına sahip olurlar. Kuruluşlar, firma içi faaliyetlerini bir sistematiğe göre gerçekleştirdiklerinde; karmaşadan uzak daha düzenli ve yönetilebilir bir alt yapıya sahip olacaklardır. İşte yönetim sistemleri bu yüzden gereklidir.  Yönetim sistemlerinin bu olanakları sağlaması ise temelinde dokümantasyon, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirmenin olması ile mümkündür.

Yönetim Sistemlerinde Dokümantasyon Şartları

Birçok yönetim sisteminin temeli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına dayanmaktadır. Bu standartta olduğu gibi birçok doküman, diğer yönetim sistemlerinde de kullanılmaktadır. Gerçi 2015 revizyonu ile birlikte ISO 9001’de, birçok konuda(zorunlu prosedürler, KEK vb.) dokümantasyon zorunluluğu kalkmıştır. ISO 9001:2008’de yer alan “doküman” ve “kayıt” kavramları, ISO 9001:2015 ile birlikte yerini “dokümante bilgi” kavramına bırakmıştır. Bununla beraber birçok yönetim sistemi şu dokümanlardan oluşmaktadır:

  • Kalite El Kitabı
  • Organizasyon El Kitabı
  • Süreç Tanımları
  • Prosedürler
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Diğer(Firmanın ihtiyacına yönelik hazırlanan doküman tipleri)

Yönetim Sistemlerinde Süreç Yaklaşımı

Süreç yaklaşımı, kurumsal performans yönetimi açısından son derece önemli bir yaklaşımdır. Süreç kelimesinin anlamı ise wikipedia’da şu şekilde tarif edilmiştir: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi. Kuruluşlar süreç yönetimini uygulamalı ve hedeflerle yönetilmelidir. Hedeflerle yönetilen kuruluşlar, tanımlanmış süreçlerini takip eder ve hedeflerinden sapma yaşamaları durumunda aksiyon alarak, sapmaları kontrol altında tutma imkanına kavuşurlar.

Yönetim Sistemlerinde Sürekli İyileştirme

Yönetim sistemleri içerisinde, doğal bir sürekli iyileştirme mekanizması mevcuttur. Biz buna kısaca PUKÖ diyoruz. PUKÖ’nün açılımı Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al’dır. Kuruluşlar planlamış oldukları yönetim sistemlerini uygularlar, uygulamaları belli sıklıklarla kontrol eder ve uygunsuzluklar ile ilgili önlem alırlar. Bu süreç böyle devam ettikçe, firmalar aslında kendi kendilerini iyileştirme adına tarifsiz ve maliyetsiz bir yönetim anlayışına kavuşurlar.

İşte yukarıda bahsedilen şartları sağlayan kuruluşlar, bu sistemi sürdürülebilir kıldıklarında maliyetlerin azalması, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti de peşinden gelecektir. Siz yeter ki uygulayın…