Yönetim Sistemleri

İş akış şeması(Flowchart) konusunda daha öncesinde İş Akış Şeması Nedir? İş Akış Şeması Nasıl Çizilir? üzerine bir yazı hazırlamış ve beğeninize sunmuştum. Burada iş akış şeması nedir, sembolleri nelerdir, örnekleri ile birlikte göstermiştim. Bununla birlikte iş akış diyagramının nasıl çizilebileceği noktasında biraz daha fazla bilgi vermem gerektiğini görerek “İş Akış Şeması...

Kalite Çemberi Nedir? Kalite çemberi, bir işletmenin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde oluşturulan ve düzenli olarak toplanarak birlikte ilerleyen küçük çalışma gruplarıdır. Toplantılarda sadece kalite ile ilgili çözüm üretilecek konular değil; aynı zamanda  verimlilik, eğitim, maliyet gibi farklı konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele...

Toplam kalite yönetimi, günümüzün sürekli değişen ve gelişen, farklı stratejiler geliştirilmesi gereken, teknolojik liderlik konusunun ortaya çıktığı iş dünyasında yönetim anlayışları bu kadar değişiyorken gitgide daha önemli hale gelmiştir. İçinde bulunulan zamanın yarattığı konulara getirilmesi gereken farklı problem çözme teknikleri gerekliliği ile artık klasik yönetimler yerine herşeyi içeren...

 CE Belgesi nedir? CE (Conformite European) belgesi, Avrupa’nın belirlediği şekil ve şartlara uygunluğu ile ilgili olarak verilen Avrupa Standartları Belgesi demektir. CE belgesi nedir ve CE işareti nedir derseniz, Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşımları kapsamında uyulması gerekliliği için alınan belge ve de ilgili ürünlere koyulan işaret olarak cevaplanabilir. Avruğa Birliği’ne üye olan ülkelere...